Kategorie

Oftahist Olopatadyna 1mg/ml Krople do oczu 5ml

5996151

Oftahist Olopatadyna 1mg/ml Krople do oczu  - Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt leczniczy Oftahist może być stosowany tylko u dorosłych.

Więcej szczegółów

 

Cena: 19,69 zł

 

Kupując preparat na stronie aptekaprima24.pl masz pewność, że Twoje zamówienia są zamawiane z pewnego źródła i kompletowane pod nadzorem farmaceuty, a magazyn objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dzięki temu dajemy gwarancję, że produkt jest oryginalny, wysokiej jakości oraz właściwie przechowywany

Więcej informacji

Wskazania:
Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt leczniczy Oftahist może być stosowany tylko u dorosłych.


Właściwości:

Działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji uczuleniowych tj. świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek, z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, łzawieniem a także obrzękiem powierzchni oka. Objawy te występują nagle, mają ostry i przemijający przebieg. Często towarzyszą im wodnisty katar i kichanie lub swędzenie w nosie i w uszach.


Składniki:

Dawka substancji czynnej: Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci chlorowodorku). Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy 0,1 mg/ml.


Sposób użycia:

 • Dorośli: Produkt leczniczy Oftahist podaje się po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (z zachowaniem 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem kolejnych dawek). 
 • Czas leczenia wynosi: do dwóch tygodni. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej. 
 • Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Nie ma konieczności wprowadzania zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. 
 • Do stosowania wyłącznie do oka. 

Ważne informacje:

 • W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem.
 • Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Olopatadyny w postaci kropli do oczu (produktu Oftahist) nie badano u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby. Nie należy jednak spodziewać się, aby u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby istniała konieczność zmiany dawkowania (patrz punkt 5.2). 
 • Jeśli po zdjęciu nakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go wyrzucić przed zastosowaniem produktu leczniczego.
 • Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni. 
 • Butelkę należy dokładnie zakręcać, kiedy nie jest używana. W razie jednoczesnego stosowania innych podawanych do oka produktów leczniczych, należy zachować odstęp pięciu minut pomiędzy podaniem kolejnych produktów.
 • Maści do oczu należy stosować na końcu.
 • Oftahist jest produktem przeciwalergicznym i przeciwhistaminowym, który mimo podawania miejscowego podlega wchłanianiu ogólnoustrojowemu.
 • W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji niepożądanych lub nadwrażliwości lek należy odstawić.
 • Produkt Oftahist zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu.
 • Brak poprawy lub nasilenie objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Opisywano przypadki wywoływania przez bezalkoniowy chlorek punkcikowatych i (lub) toksycznych, wrzodziejących ubytków rogówki.
 • Wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten produkt leczniczy i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona.
 • Soczewki kontaktowe Wiadomo, że benzalkoniowy chlorek powoduje zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych.
 • Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
 • Pacjentów należy pouczyć, aby wyjmowali soczewki kontaktowe z oka przed zakropleniem produktu i odczekali co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Oftahist nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane:

 • Podsumowanie profilu bezpieczeństwa W badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem ponad 1680 pacjentów, produkt Oftahist podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu, przez okres do czterech miesięcy.
 • Produkt stosowano w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające do stosowania loratadyny w dawce 10 mg. Można przyjąć, że u około 4,5% pacjentów wystąpiły działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Oftahist, jednak tylko 1,6% pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych z powodu działań niepożądanych.
 • W badaniach klinicznych nie notowano żadnych, okulistycznych ani ogólnoustrojowych, ciężkich działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem produktu Oftahist. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem był ból oka, notowany z ogólną częstością 0,7%.Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do ≤1/100), rzadko (>1/10 000 do ≤1/1000) lub bardzo rzadko (≤1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Często: bóle głowy, zaburzenia smaku, ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oczach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.
 • Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej nosa, zawroty głowy, obniżenie czucia dotyku, nadżerki rogówki, nieprawidłowości nabłonka rogówki, choroby nabłonka rogówki, punktowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, świąd powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, choroba powiek, przekrwienie spojówek, kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, obrzęk rogówki, obrzęk oka, obrzmienie oka, zapalenie spojówek, rozszerzenie źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry, rumień, osłabienie mięśni, złe samopoczucie.
 • U pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką bardzo rzadko obserwowano zwapnienie rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zwierających fosforany.
 • Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.
 • Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Opakowanie: Butelka o pojemności 5 ml z LDPE z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem.

Opakowanie:
5 ml


Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków,
ul. M Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
tel.: +48227518517, fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com


Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21634 wydane przez Prezesa URPLWMiPB.Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 Inne produkty w tej samej kategorii